Eco Prim Grip

Kategoria: Grunty

Uniwersalny, gotowy do użycia preparat gruntujący i promotor przyczepności (zawierający piasek kwarcowy), o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do stosowania na podłożach niechłonnych i o zmniejszonej chłonności. Stosowany przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.